เข้าร่วมประชุมหารือร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกรที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  มอบหมาย นายประสงค์ จันทร์ชูกลิ่น เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ และนายญาณาสุขศษฏ์ ภู่โต เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนางสาวฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ สุเหร่าคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 คลองเปรง และหมู่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่:21 กันยายน 2566

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่