ประชาสัมพันธ์การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

วันที่:04 กันยายน 2566

เข้าชม:93

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao