หน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 จภ.6 (ฉช.) ได้จัดหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยวในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำเพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ โดยการปฏิบัติงานออกหน่วยทะเบียนเรือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:28 สิงหาคม 2566

เข้าชม:93

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่