ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายหน้าดิน ริมแควหนุมาน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายหน้าดินริมแควหนุมาน ตามที่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการจ้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ รวมทั้งที่แควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน เป็นการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง

วันที่:10 กรกฎาคม 2566

เข้าชม:71

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่