ร่วมบูรณาการ แก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง

 

วัน ศุกร ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง โดยความร่วมมือของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ณ สะพานปากคลองบางขนาก เขตติดต่อระหว่าง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด และชาวบ้าน พร้อมด้วยจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ 3 จังหวัดร่วมมือในการกำจัดผักตบชวาอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้การสัญจรทางน้ำ ตลอดทั้งชาวประมงในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด (แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง) มาเป็นระยะเวลานาน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ปีนี้ประชาชนที่ใช้การสัญจรทางน้ำ ทำการประมงในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำนครนายก สามารถสัญจรทางน้ำและประกอบอาชีพได้

 

วันที่:30 มิถุนายน 2566

เข้าชม:70

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่