ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ และอบรมให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ตาม พรบ.การเดินเรือฯ

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้า ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย อาสามูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครในเครือสว่างกตุญญู ณ ศาลาประชาคมมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยื่นคำร้องขอรับบริการดังนี้

– ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 69 ราย
– ยื่นคำร้องขอสอบความรู้เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรความรู้ความสามารถฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล จำนวน 69 ราย
– ยื่นขอจดทะเบียนเรือใหม่ (เรือกู้ภัย) จำนวน 11 ลำ

การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมเป็นเครือข่ายภาคีร่วมในการช่วยเหลืองานราชการ

วันที่:16 มิถุนายน 2566

เข้าชม:82

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่