กรมเจ้าท่าโดยกลุ่มงานจริยธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กรมเจ้าท่าและเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่า จำนวน 84 เว็บไซต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กรมเจ้าท่า และเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่า

จำนวน 84 เว็บไซต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566

วันที่:14 เมษายน 2566

เข้าชม:90

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao