โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ สำหรับสถานศึกษา “Let’s get on the boat” แก่เด็กระดับปฐมวัย

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.15 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ สำหรับสถานศึกษา “Let’s get on the boat” แก่เด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดสามร่ม ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และปลูกฝังสำนึกความปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็ก เสริมสร้างประสบการณ์เบื้องต้น หากเกิดหรือพบเจออุบัติเหตุทางน้ำ คนตกน้ำ เป็นต้น ผลการดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กระดับปฐมวัย ประมาณ 30 คน

วันที่:22 มีนาคม 2566

เข้าชม:81

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่