แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรารับทราบ
ตามประกาศเจตนารมณ์และแผนส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***************************************

 

วันที่:22 มีนาคม 2566

เข้าชม:90

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao