ตรวจพื้นที่การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการ ฯ จำนวน 27 หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือไม่ อย่างไร ก่อนออกหนังสือรับรองให้กับผู้ยื่นคำขอต่อไป โดยมีผู้ยื่นคำขอทั้งสิ้น 10 ราย

 

วันที่:26 มกราคม 2566

เข้าชม:104

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่