ร่วมประชุมหารือดำเนินการโครงการเรือประมงสีขาว และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายวิระฉัตร ลีละกุล ผจภ.6 (ฉช.) มอบหมายให้นายประสงค์ จันทร์ชูกลิ่น เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการโครงการเรือประมงสีขาว และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ อาคารเอนกประสงค์ประชาร่วมใจบ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดของแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังนี้
1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
3. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
8. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่:25 มกราคม 2566

เข้าชม:83

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่