รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

วันที่:06 มกราคม 2566

เข้าชม:78

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่