รับทราบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 คน ได้ลงนามรับทราบนโยบาย ฯ แล้ว 100 %

วันที่:06 มกราคม 2566

เข้าชม:120

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่