ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2565

                 ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ช่วงวันอาสาฬหบูชูและวันเข้าพรรษา ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ ๆ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้

               ดังนั้น เพื่่อให้การปฏิบัติงานตรวจตราดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการใช้เรือ ท่าเทียบเรือ ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ที่ 35/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อกำกับ ควบคุม ตรวจตราการเดินเรือ และดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ

วันที่:14 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:111

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ: