ต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง การตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลอง

วันที่:06 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao