การจัดประชุมภายในหน่วยงานครั้งที่ 2/2565

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมเจ้าท่า

วันที่:11 เมษายน 2565

เข้าชม:129

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

เอกสารแนบ:

icon_type