เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ลงนามรับทราบประกาศกรมเจ้าท่า

และ ประกาศสำนักงานเจ้าท่าที่ 6 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่:28 มกราคม 2565

เข้าชม:161

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao