กรมเจ้าท่าไม่รับของขวัญทุกเทศกาล “No Gift Policy”

                กรมเจ้าท่าได้ประกาศงดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในทุกเทศกาล ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 279/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราได้แจ้งเวียนประกาศกรมเจ้าท่าที่ 279/2564 ให้บุคลากรในสังกัดลงนามรับทราบ และจัดประชุมภายในหน่วยงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว

วันที่:10 มกราคม 2565

เข้าชม:167

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่