เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน  3 จังหวัด ได้แก่

♦   จังหวัดฉะเชิงเทรา

♦   จังหวัดปราจีนบุรี

♦   จังหวัดนครนายก

 

 

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:752

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin