อำนาจหน้าที่ภารกิจ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1.) รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ และงานคนประจำเรือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(2.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:404

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin