ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีรับสมัครผู้เข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีรับสมัครผู้เข้าศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

วันที่:19 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 149

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin