รายงานการประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2564

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดการประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

วันที่:19 ตุลาคม 2564

เข้าชม:143

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin