ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2564 เรื่องกำหนดให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตร ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลการตรวจว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดยาเสพติด

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2564 เรื่องกำหนดให้ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตร ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลการตรวจว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดยาเสพติด

วันที่:19 ตุลาคม 2564

เข้าชม:131

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin