ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 25 ถนนสุขเกษม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รหัสไปรษณีย ์ 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1101 
โทรสาร 0-3851-3861
e-mail : chachoengsao@md.go.th   
 

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 181

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่